Grannies Anna, Susan và Marga ở les tay ba (dài)

chú thích hình ảnh,

Grannies Anna, Susan và Marga ở les tay ba (dài), Giây phút này nếu ông Cảnh biết được mũi tên của Hoa Hạ bắn ra không chỉ nhắm vào hai con chim, ông sẽ càng kinh sợ đến mức nào.