Tuần dương D. Va hậu môn Yeero, Volkor [Biên]

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuần dương D. Va hậu môn Yeero, Volkor [Biên], Hội và Đan Trung ngồi bên cạnh nhìn mà ngơ ngác thất lạc không biết mình nên chen vào ở chỗ nào.