Gián điệp Say rượu, Mẹ chủ quán bar

तस्वीर का शीर्षक ,

Gián điệp Say rượu, Mẹ chủ quán bar, Đúng rồi chứ còn chối cãi gì nữa, con cặc ấy không cần dùng tay đỡ đã tự đứng thẳng như cây cọc.