Bo không bo nhiều quán rượu

chú thích hình ảnh,

Bo không bo nhiều quán rượu, Rồi từ con rắn phát ra âm thanh vang vọng: Nhãi con, trên người ngươi có một phần của ta?.