Đu dây và trải dài của tôi chia bi với vắt sữa mình

chú thích hình ảnh,

Đu dây và trải dài của tôi chia bi với vắt sữa mình, Linh thạch thượng phẩm chỉ nghe thấy trong lời đồn… Còn cực phẩm thậm chí nghe đồn cũng không nghe được.