Siêu gợi tình chim ăn trên bigbed

तस्वीर का शीर्षक ,

Siêu gợi tình chim ăn trên bigbed, Làm sao? Thất vọng lắm sao? Hay con cho rằng Trúc cơ giả phải cưỡi mây đạp gió bay lượn trên phi kiếm? Ha ha… Con… Hoài Nam gãi gãi đầu cười xấu hổ.