Văn Phòng Bukkake

chú thích hình ảnh,

Văn Phòng Bukkake, Đây là nơi thờ phụng thần Bạch Mã, hay còn được gọi là Long Đỗ, một trong Thăng Long Tứ Trấn, bốn vị thần trấn thủ thành Thăng Long trong truyền thuyết.