Slim Á Trai Liếm Và Mút

chú thích hình ảnh,

Slim Á Trai Liếm Và Mút, Ngay ngã ba chùm lông mu đen kịt được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng, lông dài vừa phải, mu nhô cao thành hình lá vông úp nằm giữa hai đùi nõn nà, hai mép l.