Latin, cổ đám cưới,

तस्वीर का शीर्षक ,

Latin, cổ đám cưới,, Thy Thy, Hội và Đan Trung thấy vết thương sau lưng Trung đều không khỏi hít sâu một hơi sợ hãi.