Tóc cô gái trên giường Video

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc cô gái trên giường Video, Thiếu tá… Tại hiện trường không tìm thấy vật liệu gây cháy… Trên phần tro còn lại của thi thể cũng không có.