Mông Chết Tiệt Hứng Gã Hói

chú thích hình ảnh,

Mông Chết Tiệt Hứng Gã Hói, Nếu Khánh Phương đột ngột mất tích không rõ lý do thì sự điên cuồng đeo bám điều tra của hai vợ chồng Tấn Cang thậm chí còn hơn cả phía cảnh sát.