Ban nhạc con Gái Cho MỘT POV Chân Việc

chú thích hình ảnh,

Ban nhạc con Gái Cho MỘT POV Chân Việc, Khánh Phương như một con nai vàng ngơ ngác ngoan ngoãn nằm xuống nền đá ướt lạnh.