Kara Kane - B

तस्वीर का शीर्षक ,

Kara Kane - B, Bọn muội đã từng mang lại hạnh phúc cho bao nhiêu người, thế mà không thể nào giúp được chính mình.