Đen tóc vàng con gà đang nôn nóng muốn trở thành đồ con chó

chú thích hình ảnh,

Đen tóc vàng con gà đang nôn nóng muốn trở thành đồ con chó, Nhưng sự thật là mỗi con người từ khi sinh ra dù là bình thường hay tu chân giả đều phủ quanh người một khí tức của vận đạo.