Tóc vàng và phụ nữ da ngăm cô gái ăn lả

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng và phụ nữ da ngăm cô gái ăn lả, Thẩm Hạo nhất thời có chút ngẩn người, đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên người,Uyển… Trương tiểu thư, tôi không phải là nhiếp ảnh gia, tôi không biết chụp ảnh.