Nóng thổi kèn từ một cái mông nhỏ tóc vàng

chú thích hình ảnh,

Nóng thổi kèn từ một cái mông nhỏ tóc vàng, Ngọc Diệp lẩm bầm lên thành tiếng như muốn át đi dòng suy nghĩ đen tối trong đầu.