Josilyn nóng cho tình ái

chú thích hình ảnh,

Josilyn nóng cho tình ái, Lời nói đầy nhiệt huyết của ông Cảnh như quan quẩn trong đầu mọi người thật lâu.