Ê mấy hoạt náo viên xông vào một thằng da đen to lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Ê mấy hoạt náo viên xông vào một thằng da đen to lớn, Hai cha con ông Nguyễn Hữu Lộc nét mặt tái đi sợ hãi… Vì họ nhận ra tiếng nói đó thuộc về một kẻ ngàn vạn lần họ không muốn đối mặt.