Gay Với Lớn,

chú thích hình ảnh,

Gay Với Lớn,, Bước đi về kinh tế của ông Hải tuy có chậm hơn bạn bè nhưng về mặt gia đình thì ông đã bỏ xa bọn họ.