Chân Tín hay cái Chân Việc

chú thích hình ảnh,

Chân Tín hay cái Chân Việc, Lão ca, tôi biết ngài rất có tiền, nhưng ngài hủy đơn như vậy là làm mất công việc của tôi đấy, ngài có biết danh sách này đối với tôi mà nói trọng yếu cỡ nào không?.