Chó con khốn đó ở châu âu hoan lạc

chú thích hình ảnh,

Chó con khốn đó ở châu âu hoan lạc, Khác với sự vồ vập và thô bạo tối qua, lần này nụ hôn lão dành cho nàng thật nhẹ nhàng, trìu mến.