Rất nhiều tươi ướt đồ bị phá hủy với một niềm đam mê

तस्वीर का शीर्षक ,

Rất nhiều tươi ướt đồ bị phá hủy với một niềm đam mê, Ở đây tôi chào tạm biệt mọi người… Lời cuối cùng tôi muốn gửi cho cô Khánh Phương.