Ấn độ, hậu Cung nghịch ngợm phụ nữ

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ, hậu Cung nghịch ngợm phụ nữ, Đột nhiên tại thời điểm không khí căng như dây đàn phía trên đầu mọi người dội xuống âm thanh phành phạch như có một chiếc trực thăng hạ thấp xuống.