Vợ đi hoang dã

chú thích hình ảnh,

Vợ đi hoang dã, Nga rời lớp đi dọc hành lang, đến chỗ lớp 12A1 nàng dừng lại đợi một giáo viên nữ đang dặn dò học sinh.