Mút Ngón Chân Bây Giờ! - chân tín lesbian

तस्वीर का शीर्षक ,

Mút Ngón Chân Bây Giờ! - chân tín lesbian, Kẻ mất con trai đang phát tiết cơn giận dữ của mình là Nguyễn Tấn Vương, một quan chức cao cấp của chính phủ.