Mẹ, cởi quần áo

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ, cởi quần áo, Cũng như bao buổi tiệc từng diễn ra trước đây, sau một loạt chào bàn thì Nga đã bắt đầu ngấm rượu.