Khi Hai Người Gặp Grannies

chú thích hình ảnh,

Khi Hai Người Gặp Grannies, Anh chồng thì thấy cử chỉ như vậy của anh nhân viên thì cũng không phàn nàn gì nhiều, bởi nhập gia thì tùy tục mà.