Cảnh sát vi phạm và Ghét phụ Nữ đó Ở Trạm cảnh Sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Cảnh sát vi phạm và Ghét phụ Nữ đó Ở Trạm cảnh Sát, Ai, lần này coi như xong rồi, công việc nhất định phải mất, tôi cũng không biết nên giải thích với người trong nhà như thế nào.