Lớn Ngực Tóc Đỏ

तस्वीर का शीर्षक ,

Lớn Ngực Tóc Đỏ, Lương Sơn Bá tiếp tục ngồi trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, lấy vội một bộ quần áo….