Muscley nghiệp dư óng tính chết tiệt khó khăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Muscley nghiệp dư óng tính chết tiệt khó khăn, Gì vậy em? Dạ nước đá… lạnh quá… Em không quen uống lạnh, bỏ bớt đá ra đi để viêm họng bây giờ.