Chân tín với Kara, như một viên Đá

chú thích hình ảnh,

Chân tín với Kara, như một viên Đá, Hắn le lưỡi quét ngay cửa động, nàng hơi vặn mình, hắn cố thè lưỡi dài hơn và chọc vào lỗ động và cử động lưỡi ngoáy bên trong, cố càng sâu càng tốt.