Con Mập Chết Tiệt Khó Khăn Trong Bàn

तस्वीर का शीर्षक ,

Con Mập Chết Tiệt Khó Khăn Trong Bàn, Nếu nói Phong Huyết trảo của ma tu nguy hiểm nhất là linh lực phong huyết thì thứ Tử độc này nguy hiểm hơn cả vạn lần.