Lezzie Charlotte Stokely ăn lả

chú thích hình ảnh,

Lezzie Charlotte Stokely ăn lả, Chẳng phải khuôn mặt này ông vẫn nhìn suốt mấy chục năm qua sao? Hoàng Phong, con trai ông.