DA ĐEN lên bà,

तस्वीर का शीर्षक ,

DA ĐEN lên bà,, Cái thời mà Ma Quân dựng nên Ma Quốc và bắt đầu xâm lược khắp phương Bắc, Tề Thiên Ma Tôn khi đó còn là một chàng trai trẻ.