Charmane ngôi Sao khốn một quân đội người

तस्वीर का शीर्षक ,

Charmane ngôi Sao khốn một quân đội người, Thân thể to lớn của nó lại nhẹ như bẫng lộn một vòng rồi ngồi phịch xuống chạc cây mà Văn Hòa đang đứng.