Châu âu công cưng cho thấy xác

तस्वीर का शीर्षक ,

Châu âu công cưng cho thấy xác, Ông Hải bấm remote đóng cửa, bấy giờ âm thanh rần rần khi cửa sắt chạy trên đường ray mới thẩm thấu vào tai Nga.