Công pháp óng tính mút

तस्वीर का शीर्षक ,

Công pháp óng tính mút, Nhưng đúng là hôm đó đâm sâu kinh khủng, mẹ nhăn nhó mấy lần mà Dương tưởng là sướng lồn nên càng thúc mạnh hơn.