Gaping, Nhỏ, Nhồi Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Gaping, Nhỏ, Nhồi Lả, Cách Thy Thy sắp xếp thứ tự cũng không sai nhưng thay vì dùng tên nguyên tố để đỡ ngượng ngùng thì con bé nói toạc tên người ra làm Khánh Phương mặt đỏ bừng.