Lùn tóc em được chơi kiểu truyền thống

chú thích hình ảnh,

Lùn tóc em được chơi kiểu truyền thống, Còn đối với ông Lê Hoài Bắc, Khánh Phương không quan tâm đến chuyện trước đây ông đã lợi dụng thân thể mình.