Ba, trong và ngoài trời

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba, trong và ngoài trời, Là Trung nói bà… Gần như ngay lập tức trong đầu bà lại vang lên giọng nói của Hoài Trung.