Trẻ, cô Gái Nhỏ, Mặt trong giải trí

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ, cô Gái Nhỏ, Mặt trong giải trí, Từng căn nhà gỗ xiêu vẹo bị kéo sụp, thu dọn chỗ trống cho những tấm vách composite lắp ghép dựng đứng lên.