Nóng Cặp Tình 2-Mặc-Tweed

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Cặp Tình 2-Mặc-Tweed, Hơn trăm người đàn ông thuộc Tổ an ninh của Phòng Thí nghiệm Alexa đeo trên người những loại vũ khí kỳ quái lập tức phong tỏa bãi biển.