Thỉu teen muốn chơi lớn lên đạn

तस्वीर का शीर्षक ,

Thỉu teen muốn chơi lớn lên đạn, Nếu lịch sử ghi chép là đúng thì… tuổi thọ hơn 600 năm đồng nghĩa với cảnh giới của họ phải tối thiểu tương đương với Nguyên Anh….