Tuyệt đen tình dục

chú thích hình ảnh,

Tuyệt đen tình dục, Trục Nhật đau đớn văng ra, còn Dương thì lập tức dùng hai cánh tay khổng lồ cố gắng khống chế chiếc cánh đen.