Đồ con điếm tóc vàng với pigtails phang là may mắn thôi anh bạn

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ con điếm tóc vàng với pigtails phang là may mắn thôi anh bạn, Nếu chuyện này không được giải quyết thỏa đáng, công ty không chỉ phải sa thải nàng, mà còn phải khấu trừ tất cả tiền lương cùng tiền thưởng của nàng.