Á châu các cô gái lúc nào cũng có sừng 1

chú thích hình ảnh,

Á châu các cô gái lúc nào cũng có sừng 1, Ông Bắc còn đang ngẩng người chợt thấy Khánh Phương có vẻ bối rối cúi đầu né tránh ánh mắt của mình.