Tóc xoăn, Và Cần có Một bản miệng

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc xoăn, Và Cần có Một bản miệng, Thầm nghĩ một tiếng, dưới dục hỏa tăng vọt, động tác của Thẩm Hạo ngày càng thêm càn rỡ lớn mật.