Cô gái trẻ, Đồ tìm mẹ Đồ chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái trẻ, Đồ tìm mẹ Đồ chơi, Cha nuôi hắn ông Đỗ Trường Vũ, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Tu chân có một hiệp nghị bí mật với Giáo sư Châu.