Tôi Là Juno Đền - Sừng

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi Là Juno Đền - Sừng, Dù là một nhà khoa học nhưng mắt thẩm mỹ cơ bản tôi vẫn có đấy… Ha ha… Cả phòng cười vang.