Bắt Đầu từ một Lùn Tóc Đen Sữa.

तस्वीर का शीर्षक ,

Bắt Đầu từ một Lùn Tóc Đen Sữa., Người đàn ông đau khổ mở cửa, bước ra ngoài ban công hít chút gió trời cho vơi bớt nỗi niềm.